Chia sẻ

Anh Hoà – một chủ nhà khó tính tại Quảng Ninh

Anh Hoà – một chủ nhà khó tính tại Quảng Ninh

  • 21 Tháng Hai, 2016
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Anh Hoà – một chủ nhà khó tính tại Quảng Ninh

“Từ khi tôi biết đến họ, chúng tôi đã hợp tác với nhau khoảng 3 dự án. Họ có đội ngũ thi công rất chuyên nghiệp, tôi thích cách họ làm việc rất nhanh, gọn, không ảnh hưởng đến đơn vị thi công khác của tôi.”

Chia sẻ bài viết: