Chia sẻ

Files Thông Tin

Files Thông Tin

Files Thông Tin

File chi tiết

Quý khách hàng vui lòng click vào từng file để có thể xem thông tin chi tiết.

TỔNG QUÁT

TÊN FILELOẠI FILENGÀY CẬP NHẬT
HỒ SƠ NĂNG LỰC MODULE 9PDFNgày 01 tháng 01, 2023
CATALOGUE – UHPC – MODULE 9PDFNgày 20 tháng 11, 2022

 

SẢN PHẨM UHPC

SOLIDS 3D COLLECTIONPDFNgày 15 tháng 09, 2022
CONCRETE 3D WAVES COLLECTIONPDFNgày 15 tháng 09, 2022
CATALOGUE UHPC – FACADE – MODULE 9PDFNgày 22 tháng 02, 2023
CATALOGUE UHPC – HẠ TẦNG KĨ THUẬT – MODULE 9PDFNgày 22 tháng 02, 2023

Bài Viết Nổi Bật