Chia sẻ

Files Thông Tin

Files Thông Tin

Files Thông Tin

File chi tiết

Quý khách hàng vui lòng click vào từng file để có thể xem thông tin chi tiết.

TỔNG QUÁT

TÊN FILE LOẠI FILE NGÀY CẬP NHẬT
HỒ SƠ NĂNG LỰC MODULE 9 PDF Ngày 01 tháng 01, 2023
CATALOGUE – UHPC – MODULE 9 PDF Ngày 20 tháng 11, 2022

 

SẢN PHẨM UHPC

SOLIDS 3D COLLECTION PDF Ngày 15 tháng 09, 2022
CONCRETE 3D WAVES COLLECTION PDF Ngày 15 tháng 09, 2022
CATALOGUE UHPC – FACADE – MODULE 9 PDF Ngày 22 tháng 02, 2023
CATALOGUE UHPC – HẠ TẦNG KĨ THUẬT – MODULE 9 PDF Ngày 22 tháng 02, 2023

Bài Viết Nổi Bật