Chia sẻ

Ngày: Tháng Bảy 5, 2022

Xem xét về UHPC

Đối với mỗi mục đích, sẽ có một hoặc nhiều vật liệu phù hợp. UHPC không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn phù hợp cho công việc. Chúng tôi ý thức được việc nói như vậy vì không phải công trình nào cũng nên dùng đến UHPC, nó phụ thuộc vào khá nhiều […]

xem thêm